Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Qua sự đóng góp của các thành viên thì bắt đầu từ hôm nay cách thức UP tin đăng trên trang tin NhaBinhDuong.vn sẽ được thay đổi như sau:

   - Sau khi tin đăng được UP ngày của tin đó sẽ được cập nhật theo ngày mới hiện tại khi UP tin.
   - Bạn sẽ bị trừ một lượt UP tin của tin đăng đó.
   - Tin đăng sau khi được UP sẽ hiển thị trên đầu trang chủ mục tài sản mới đăng.

Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ Nhà Bình Dương.

Ban quản trị sẽ cố gắng đổi mới trang tin NhaBinhDuong.Vn ngày một hoàn thiện hơn để phục vụ các bạn.

Ban quản trị thân ái!
Nhận xét(0) | Lượt xem(1405)
Mở UBB Mở hình vui
Viết nhận xét
Tên gọi *      Email
Mở HTML Ẩn giấu Địa chỉ web
Mật khẩu Khách không cần mật khẩu