Feb 23

Thay đổi cách thức xác nhận đăng ký Không rõ

Chủ đề: Quy định chung | Đăng ngày 23/02/2017 11:19 bởi admin | Nhận xét: 0
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Nhầm tăng hiệu quả trong việc đăng tin liên kết thành viên và nâng cao chất lượng phục vụ. Nay Ban quản trị thay đổi cách thức đăng ký của thành viên mới như sau: Trước kia: - sau khi xác nhận đăng ký thành viên bạn sẽ nhận được email kích hoạt thành viên. - khi thành viên chưa kích hoạt qua email sẽ không đăng nhập vào được trang đăng tin quản trị cá nhận trên trang nhabinhduong.vn Hiện tại: - sau khi xác nhận đăng ký thành viên bạn sẽ...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]